Crew Members

Crew Members

Följande personer är aktiva sjöräddare i föreningen och fungerar som manskap ombord våra sjöräddningsbåtar.
 
 • Mikael Häggdahl
 • Jens Norrgård
 • Ronny Stenbäck
 • Mats Stormblad
 • Magnus Häggdahl
 • Anders Rusk
 • Sami Ruusuvirta
 • Hannah Åbacka
 • Joakim Nygård
 • Richard Häggdahl
 • Christoffer Helgas
 • Thomas Norrgård
 • Kim Lindholm
 • Rasmus Nygren
 • William Olson
 • Mathias Skog
 • Tom Rautamäki
 • Tomas Käld
 • Michaela Hongisto
 • Ulf Strandholm
 • Tommy Rautamäki
 • Tarja Rautamäki
 • Roland Westerback
 • Tilde Stenbäck
 • Elin Björklund
 • Michael Söderholm
 • Tim Stenbäck
 • Alexander Häggdahl
Tekninen toteutus: W3 Group