Service Team

Service Team

För att upprätta en fungerande sjöräddningsverksamhet krävs det service och underhåll av utrustning och båtar. Tidigare (1994 - 2013) har vi aktiva sjöräddare själva skött detta själva. Eftersom detta tar mycket tid och är lika viktigt som att öva operativ sjöräddning beslöt vi oss 2013 att vi måste starta ett Service Team som hjälper oss med detta. Idag är vi glada att meddela vi har ett top team som sköter service och underhåll tillsammans med oss andra sjöräddare men detta gäng gör även jobb när vi andra är på sjön och övar andra uppgifter.

Service Teamet består av:

  • Tom Rautamäki (Team Ledare)
  • Ulf Strandholm
Tekninen toteutus: W3 Group