Stöd oss!

 

Hjälp oss att ha Sjöräddningsbåtarna i beredskap - Bli Medlem !

Understödande medlem

Anmäl dig som understödande medlem och trygga din egen tillvaro på sjön. Tack vare ditt stöd kan vi upprätthålla den frivilliga sjöräddningen och finns till hands när du behöver oss, när du minst anar.

Medlemskapet kostar 22 Eur / år ( inkl. Meripelastaja tidningen 4 ggr/år + Finlands Sjöräddningssällskaps Årsbok + en dekal som bevis på ditt medlemskap )

 

Välj

Trossen

Det är alltid gratis att bli räddad till livet till sjöss för hjälptagaren. Om det däremot inte finns fara för människoliv, är det båtens ägare som står för kostnaderna för räddandet av en båt som överraskande slutat fungera.

Medlemskapet i Trossen inom Finlands Sjöräddningssällskap garanterar en kostnadsfri hjälp också för båten! Tjänsten täcker reparationerna till sjöss eller bogserandet av båten till närmaste skyddshamn. Vid behov hjälper man till med att skaffa reparatör och tillfälligt förvaringsställe för båten. Medlemskapet berättigar till motsvarande service även på åländska, svenska, norska och danska vatten ( begränsade områden).

Trossen-skyddet är båtspecifikt och förutsätter att båtens ägare är medlem i en lokalförening av Sjöräddningssällskapet. Trossen-skyddet kostar 75 Eur / år (innehåller föreningens medlemsavgift).

Du som har din båt försäkrad i OP Pohjola betalar endast 55 Eur / år (innehåller föreningens medlemsavgift).

Välj

 

Tekninen toteutus: W3 Group