Verksamhet

Molpe Sjöräddare rfs uppgift är att rädda liv på vattnet. Vår verksamhet går ut på att utbilda alla aktiva medlemmar i besättningen så att de klarar av alla tänkbara räddningsuppdrag. Målet är att ge de frivilliga sjöräddarna sådana kunskaper och färdigheter att de säkert och effektivt kan agera på våra båtar.

Vi står i beredskap så länge som vattnet är isfritt vilket vanligtvis betyder från april till november och inom 30 minuter efter mottaget larm är vi redan på väg ut från hemmahamnen i Molpe med något av våra räddningsfartyg.

Idag har vi 3 stycken fartyg till vårt förfogande, ni kan bekanta er närmare med dem under rubriken sjöräddningsbåtarna. Antalet aktiva frivilliga sjöräddare i vår förening uppgår till fler än 20 stycken och vi tar varje år emot nya intresserade!

Vi agerar främst på kvarkenområdet, men det är den sjöräddningsenhet som snabbast kan vara framme vid olycksplatsen som skickas iväg av sjöräddningscentralen.

Tekninen toteutus: W3 Group